Něco o tepelných čerpadlech

https://www.ivarcs.cz/clanky/thermia-atec-poskytuje-objektivne-nejvetsi-uspory-z-testovanych-tepelnych-cerpadel-28

Oficiální stránky výrobce

Thermia je švédská společnost zabývající se vývojem a výrobou tepelné techniky již více než 90 let a výrobou samotných tepelných čerpadel již více než 40 let. Za tuto dlouhou dobu nasbírala Thermia řadu zkušeností s vývojem, provozem a servisem tepelných čerpadel. Veškeré zkušenosti a invence konstukterů jsou využívány při navrhování nejmodernějších tepelných čerpadel s vysokou účinností, které se pohybují na čele revoluce probíhající v teplárenství. Vysoká kvalita, nejmodernější technologie a preciznost zpracování jsou pravidelně oceňovány i v testech předních švédských a evropských laboratoří, kde se tepelná čerpadla Thermia umísťují na předních příčkách a v mnoha případech slouží jako "vzor" dalším "konstruktérům a výrobcům.Veškerá  námi dodávaná tepelná čerpadla jsou napájena třífázově (3x400V) což v praxi znamená ,že oproti mnohým jiným výrobcům nezatěžují nadměrně jenom jednu fázi,ale zátěž je rovnoměrná

Jako první se v nabídce společnosti IVAR CS objeví kompaktní tepelná čerpadla ve venkovním provedení - Thermia ATEC. Jedná se o technologicky špičkový produkt, již svým původem, určený především pro vytápění a ohřev TV v těch nejdrsnějších severských podmínkách. Vyspělá technologie nabízí také možnost chlazení a ohřevu bazénové vody. Pro výrobce opravdu skutečných tepelných čerpadel, mezi které Thermia bezesporu patří, je naprostou samozřejmostí osazení tepelného čerpadla sofistikovanou elektronikou umožňující řízení nejen samotného tepelného čerpadla, ale i celého systému topení/chlazení, ohřevu TV, bazénu a v neposlední řadě také připojení na internet.

Tepelná čerpadla jsou environmentálně šetrná zařízení, která si lidé podvědomě spojují s vytápěním a přípravou teplé vody. Zároveň však dokážou účelně nahradit klimatizační jednotku. "Pokud chcete vyžívat všechny funkce, které tepelné čerpadlo nabízí, měli byste se před jeho koupí zamyslet také nad tím, jakého režimu chlazení chcete dosáhnout a zda je vám příjemnější sálavý, nebo vyfukovaný chlad. Ty nejdůležitější otázky proto zní: Jaké tepelné čerpadlo mi umožní pasivní (aktivní) režim chlazení? Využiji spíše teplovzdušný konvektor fan-coil, nebo podlahové chlazení? A která varianta je ekonomičtější? Na základě odpovědí a dalších kritérií, která musí tepelné čerpadlo splňovat, si pak zvolíte vhodný model a jeho zapojení do systému

Rychlá návratnost investice

Návratnost investice do tepelného čerpadla lze přesně spočítat. Například ve srovnání se zemním plynem je nutná počáteční investice do pořízení tepelného čerpadla asi o 60.000 Kč vyšší, nicméně roční provoz přinese úspory kolem 20.000 Kč. Provoz tepelného čerpadla bude tedy ziskový počínaje cca čtvrtým rokem od jeho pořízení. To je ale velmi pesimistický odhad vzhledem k neustále rostoucím cenám zemního plynu.Nedávno jsem četl článek, který se zabýval tématem:akumulační nádrž. (Dále jen anuloid)

Po přečtení článku jsem byl zklamán úrovní a také metodami, jak udělat instalaci tepelného čerpadla co nejlevněji i za cenu - svým způsobem - nekorektní instalace. Vzhledem k tomu, že některé firmy chtějí svou práci dělat poctivě, při těchto praktikách je to velmi nesnadné. Je třeba si uvědomit, že někdy není nutno využívat moderních technologií za každou cenu pouze proto, že prostě existují. A také - ne vždy je vhodnost jejich použití v souladu s prioritní snahou uživatele pořídit si kvalitní a trvanlivý systém vytápění. Každý výrobce technologie by měl sledovat způsob, jakým probíhá návrh systémů a instalace zařízení. Ovšem i zde panují rozdíly, dané zkušeností, ochotou řešit návrh komplexně a snahou školit a hlídat  montážní firmy, aby odváděly kvalitní práci v rámci know-how výrobce. Řekněme si tedy to, co zde ještě nebylo řečeno.

Akumulační, nebo chcete-li taktovací, zásobníky jsou velmi častým tématem k diskuzi. Vždy zde jsou firmy, které Vám funkci těchto zásobníků zhatí a negují poctivý návrh s poznámkou, že pouze taháme lidem peníze z kapes. Opak je však naprostou pravdou. Instalace se zásobníkem sice může snad být o něco dražší , ovšem v konečném důsledku..., posuďte sami. Zde jsou argumenty, proč tepelné čerpadlo IVAR typu vzduch/voda vždy nabízíme se zásobníkem.

První myšlenka, která mi proběhla hlavou, když jsem si četl článek o "zbytečnosti" zásobníků, se týkala řešení odmrazování výparníků. Odmrazování výparníků probíhá většinou buďto prostřednictvím elektrické energie, anebo prostřednictvím reverzace systému. Jestliže mám výparník odmrazovat elektricky, vyvolává to ve mě silné pochybnosti o kvalitě zařízení. Při odmrazování pomocí reverzace systému, tedy tepelné čerpadlo otočí okruh a odebere energii ze systému a odmrazí výparník. Musíme si ale uvědomit, že odebráním tepla z radiátorů může klientovi vytvořit za určitých podmínek diskomfort. Prostě pocítíte, že se v domě bez příčiny ochladí. 

Dimenzujeme zásobníky tak, aby při odmrazování diskomfort zákazníka nevznikal a to ani v extrémních teplotních podmínkách, které panují kolem nuly stupňů venkovní teploty. Vzhledem k tomu, že systém za tohoto počasí odmrazuje i několikrát do hodiny, určitě to není zanedbatelný čas, kdy je tepelné čerpadlo pro topení nepoužitelné a navíc odebírá energii ze systému topení.

Vzhledem k tomu, že odmrazovat potřebuje každé tepelné čerpadlo typu vzduch/voda, musíme počítat s energií, kterou pro tento účel použijeme. Víme, že způsob, jakým je vyřešeno odmrazení výparníků podstatně ovlivňuje jeho provozuschopnost a topný faktor. 

Správná dimenze zásobníků zaručuje omezení počtu startů kompresoru na minimum

a moderní tepelná čerpadla systému on-off používají tak zvaný soft start.

V tomto bodě obvykle začíná povídání o skvělé technologii, která spočívá v plynulé regulaci otáček kompresoru, tedy inverter. Inverterová technologie se vlivem marketingu častokrát tváří jako ideální možnost. Znáte však princip? Jak to tedy s inverterovou technologii vypadá doopravdy? Je opravdu lepší?Z pohledu renomovaných výrobců tepelných čerpadel nikoli. Inverterová technologie byla vyvinuta výrobci trakčních systémů. Tam také má své opodstatnění. Snížení počtu startů je pouze jejich zdánlivou předností.  

Tepelná čerpadla respektive jejich kompresory potřebují pracovat cca 1800-2400 provozních hodin ročně

ale  pokud použijeme inverter, pak se počet provozních hodin může i zdvojnásobit.  Následně dlouho jede v méně ekonomickém režimu, kdy zvyšuje spotřebu elektrické energie a snižuje úspory. 

Kdybychom opomenuli všechny záležitosti související s tepelnými čerpadly, je zde další problém. Cirkulační čerpadlo musí zajistit požadovaný průtok přes  výměník tepelného čerpadla a  bez hydraulického rozdělovače (anuloid) je dimenzování topného systému obtížnější. Celkový průtok systémem musí být minimálně tak velký, jaký má být průtok výměníkem dle doporučení výrobce.

Zásobník slouží současně jako hydraulické rozdělení systému (zejména pro dvou- a víceokruhové systémy) a nevidím žádný racionální důvod, proč navrhovat tepelné čerpadlo tak, abychom úmyslně zkracovali jeho životnost a ještě z toho dělali přednost.


částečně použito z tzb.info