Co obsahuje nabídka


Kompletní návrh otopného systému včetně výpočtu tepelných ztrát vytápěného objektu je nezbytná součást kvalitní montáže ,jenom tak je možno zajistit optimální chod a účinnost tepelného čerpadla ., Součástí montáže je samozřejmě revizní zpráva elektro a vyřízení podkladů pro dvacetihodinovou sníženou sazbu elektřiny (D57d) pro tepelná čerpadla, to znamená , že v tomto čase je nižší sazba pro celou domácnost ..